⚠ שימו לב!

הדף שאתם קוראים לקוּח מארכיון האתר „מילים דיגיטליות”.
לאתר במתכונתו החדשה לחצו כאן.

התחלתי להעלות את החומר שהצטבר לרשת
‎2005·01·17‏

הדבר הראשון שהעלתי: המחברת שלי בבלשנות דיאכרונית, לאחר חלוקה לנושאים.

אני מעדיף להעלות חומר שהוא לא גולמי לחלוטין, ועבר לפחות עיבוד חלקי. לכן, החומר שהצטבר יועלה בכמה שלבים:

  1. המחברות, ללא הגהה אבל עם חלוקה לנושאים.
  2. מחברות מוגהות בהגהה מרופרפת.
  3. התרגילים שהצטברו במהלך הסימסטר שעבר, לאחר תיקונים מתבקשים.

את התרגילים שאכתוב בסימסטר הבא, ואת העדכונים שיהיו למחברות, אני מקווה להעלות באופן די סדיר.

תגים