⚠ שימו לב!

הדף שאתם קוראים לקוּח מארכיון האתר „מילים דיגיטליות”.
לאתר במתכונתו החדשה לחצו כאן.

דון יוחנן
‎2006·01·17‏

אחרי קטע המד"ב שפרסמה רנה, החלטתי לתרגם את הקטע הבא.

מסכת "בבא מציעא" שבתלמוד הבבלי, פרק 7, דף 84a:

אמר רבי יוחנן: "אנא אישתיירי משפירי ירושלים" [...]. שאני ר' יוחנן, דהדרת פנים לא הויא ליה. ר' יוחנן הוה אזיל ויתיב אשערי טבילה; אמר: "כי סלקן בנות ישראל מטבילת מצוה לפגעו בי כי היכי דלהוו להו בני שפירי כוותי".

תרגום:

אמר רבי יוחנן: "אני נשתיירתי מיפי־ירושלים" [...] (כאן יש דיון בכמה שהוא היה יפה). שונה ר' יוחנן [מאחרים], שזקן (kenning: הדר־פנים) לא היה לו. ר' יוחנן היה הולך ובא לשערי־טבילה [הכניסה ל"מקווה", סוג של בית־מרחץ עם משמעות דתית של הטהרות]; אמר: "[אני עושה את זה] כי באות בנות־ישראל מטבילת־מצווה [אחרי מחזור] והן יתקלו בי [=יראו אותי] ואז יהיו להן בנים יפים כמותי".

אותי אישית זה נורא משעשע...

(למי שלא הבין את הכותרת: [ptr[0* ו־[ptr[1*).

תגים