⚠ שימו לב!

הדף שאתם קוראים לקוּח מארכיון האתר „מילים דיגיטליות”.
לאתר במתכונתו החדשה לחצו כאן.

המין השלישי
‎2007·02·28‏

לפני קצת יותר משנה כתבתי כאן על מין דקדוקי, markedness וחתולים. הזכרתי שם את הצורה הירושלמית "חתולה", אבל מה שלא שמתי לב אז, ופתאום היכה בי לפני כמה ימים, זה שיש לנו כאן בעצם דוגמה יפה בדיוק של unmarkedness בנוגע למין, שאומרת לא רק "לא-נקבה" או באופן כללי "לא-X", אלא אומרת "לא רוצה לאפיין את המין (הביולוגי)". זה גם שיעור קטן, גם אם בסיסי, בפרדיגמות ובהיות ערך של סימן לשוני נגזר מהניגוד שלו אל סימנים אחרים במערכת.

מה שאני הולך לכתוב, לגבי חתולים, כמובן שהוא לא תקף בהכרח לכל דובר. זו רק התרשמות ראשונית, ללא איסוף־עובדות קפדני ועבודה בלשנית מדוקדקת, מהמערכת שיש אצל חלק מהדוברים הירושלמיים. זה גם מעניין לבדוק את זה מבחינה סוציולינגוויסטית.

טוב, אחרי שגמרנו עם הדיסקליימר, אפשר לגשת לעניין.
ההתרשמות שלי היא שלפחות אצל חלק מדוברי־העברית בירושלים (ולאו דווקא דוברים ילידיים; אני לא יודע מה האיזוגלוסה). המערכת בנוגע למין (דקדוקי-ביולוגי) של חתולים היא כזאת: xatúla:xatulá:xatúl (האקוטוס, ´, מסמן את ההטעמה). כשאומרים xatúla, למה מתכוונים? לא מתכוונים לחתול זכר בהכרח, אבל העניין הוא שגם לא לחתולה נקבה. כשרואים איזה חתול(ה) ברחוב אומרים "הנה xatúla!", לא "הנה xatulá!". הצורה xatulá משמשת (אצל הדוברים שמשתמשים בשלשה xatúla:xatulá:xatúl) לציון חתולה נקבה בהכרח, ו־xatúl לציון חתול זכר (אצלי, אגב, זו הצורה הלא מאופיינת, xatúl).

מה שיפה כאן זה לא רק היכולת לציין את המין במפורש (xatúl זכר (ולא "לא-נקבה", ר' הפוסט הזה) ו־xatulá נקבה) או לא לציין אותו בכלל (xatúla), אלא זה שההבחנה הזו, בצורה הזו, מופיעה רק אצל חתולים. לפחות אני לא מצליח לדלות כרגע מהזכרון דוגמאות נוספות שבנויות בצורה הזו. (כמעט?) תמיד בשמות־חיות אחד יש יחסים של לא-מאופיין (שימפנזה, כלב) מול מאופיין (שימפנז, כלבה), ולא יחסים משולשים של לא-מאופיין:נקבה:זכר.
זה מדגים יפה את זה שהערך של סימנים לשוניים הוא לא א-פריורי או עומד בחלל ריק ומוגדר על־פי עצמו, אלא נובע מהניגוד שלהם לסימנים אחרים, מהיותם חלק ממערכת (אני מניח שבשביל חלק מהקוראים זה הולך בלי להגיד, אבל עדיין לעולם לא מזיק להזכר בבסיס). xatúl ו־xatulá הם באמת זוג של זכר ונקבה בהתאמה, בעוד ש־"קוף" ו־"קופה" לא (הראשון לא-מאופיין, לא-נקבה, והשני מאופיין, נקבה): כשאומרים "xatúl" מתכוונים לחתול זכר, בעוד שכשאומרים "קוף" מתכוונים לחיה באופן כללי, בלי לציין מין.

תגים