⚠ שימו לב!

הדף שאתם קוראים לקוּח מארכיון האתר „מילים דיגיטליות”.
לאתר במתכונתו החדשה לחצו כאן.

רשומות אחרונות
4 בדצמברדבורה הודית ודוב סינדאריני
עיון בארכיון הרשומות
קריאת רשומה אקראית

Articles tagged with etymology

דבורה הודית ודוב סינדאריני
‎2005·12·04‏

למרות שאני כמעט ולא עוסק עוד בשפות שפיתח ג'.ר.ר. טולקין, זה עדיין נחמד למצוא מדי־פעם קשרים בין השפות האלה לבין שפות אחרות, במיוחד במקרים שבהם אפשר "לחשוד" שהקשר מכוון, ומהווה איזה משחק־מילים של טולקין.

  • לפי מָדְהוּלִיהְּ, madhulih בסנסקריט זה "לוקקת־דבש", כלומר "דבורה". השורשים ההודו־אירופיים המשוחזרים הם medhu "דבש, יין־דבש" ו־leigh. קומפוזיום הודו־אירופי קלאסי.
  • בנולדורין שבאטימולוגיות מופיעה המילה megli "דוב", שבסינדארין אמורה להיות medli (נראה שדיסימילציה dl>gl שמתקיית בהתפתחות הפנימית של הנולדורין לא מתקיית בזו של הסינדארין). הרכיבים הם -mad (אינפיניטיב medi) "לאכול" ו־g)lî) "דבש" (ה־g נופלת בקומפוזיטה, לניציה). בסינדארין עתיקה משוחזרת הצורה היא glihè* (מ־glisi משוחזר ב־Common Eldarin).
    הערכים ב"אטימולוגיות":

    LIS- honey. Q lis (lissen); N glî, g-lisi. Cf. megli (meglin adj.) bear (*mad-lī honey-eater [mat], kenning for brôg, see morók). Cf. Meglivorn = Blackbear.
    MAT- eat Q mat-; N medi. For megli bear see lis.

כמו שאפשר לראות, הרכיבים מסודרים בדיוק בסדר הפוך בשתי השפות: medhu לעומת medi במשמעות של "דבש" לעומת "לאכול" בהתאמה, ו־lih לעומת g)lî) במשמעות של "ללקק" ו"דבש" בהתאמה. עדיין, מדובר בשני המקרים ב"לאכול/ללקק דבש", עם משמעות שונה לקומפוזיטום כולו: "דבורה" בסנסקריט" ו"דוב" אצל טולקין. טולקין, בהיותו הודו־אירופיסט, ודאי שידע סנסקריט; ברור שזה לא מקרי שהוא המציא את הקומפוזיטום הזה סתם.
זה עוד יותר נחמד כשמביאים בחשבון את המילים הגרמאניות mat בשוודית ובנורווגית "אוכל", mad בדנית "אוכל" ו־meat באנגלית (מ־mete "אוכל, בשר" באנגלית עתיקה): במילים הגרמאניות המשמעות מתאימה דווקא עם Sind. medi. מין משחק־מילים כפול ומכופל...

ואם כבר דבורים ודובים: שימו־לב לדמיון הצלילי ולקרבה הסמנטית שבדבש-דבורה-דוב וב־bee-bear. בשלשה העברית אולי יש איזשהו סיכוי לקשר; בזוג האנגלי זה נראה יותר כמו סתם צירוף־מקרים.